Min handlevogn

Lukk

SAMFUNNSANSVAR

NÜ er et selskap bevisst sitt etiske ansvar for både mennesker og natur. Som selskap, NÜ og sine ansatte, ønsker å fremstå ansvarlige for sine handlinger og vi forventer og krever det samme fra våre leverandører. Vi erkjenner at kulturer og lover varierer fra land til land, noe som betyr at våre leverandører opererer under forskjellige forhold.

Vi legger stor vekt på at produksjonen blir utført på ansvarlig vis, av voksne, som arbeider under gode forhold og som er behandlet med respekt.

Vår produksjon er basert på langvarig samarbeid med våre leverandører, og det betyr at vi har betydelig innsikt i forholdene på fabrikkene. I samarbeid med The Danish Federation of Small and Medium-Sized Enterprises, har vi utviklet en etisk kode - en adferdskodeks (Code of Conduct) - som inkluderer minimumstandardene vi krever av våre leverandører og arbeidsforholdene på deres fabrikker. Adferdskodeksen dekker områder som regler for barnearbeid, ansattes rettigheter, arbeidstider og sikkerhet. Vi gjennomfører regelmessige revisjoner for å sikre at våre kontraktsavtaler holdes.

Vår adferdskodeks er ikke en garanti. Men vi kan garantere at vi er vårt ansvar bevisst og at vi kontinuerlig arbeider for å forbedre forholdene blant våre partnere.

 

Last ned vår adferdskodeks og appendiks.